header banner
Default

Faktum: Vi drikker mindre alkohol end vores europæiske naboer


Selvom vi drikker meget - ikke mindst i juletiden - er vi ikke det land i Europa med størst alkoholforbrug, fortæller Detektor. Ser man alene på de unge, er Danmark dog i top.

Danskernes alkoholforbrug ligger under gennemsnittet i Europa. (Foto: © Linda Kastrup, (c) Scanpix)

Det er blevet sæson for julefrokoster, og for de flestes vedkommende betyder det mere øl og snaps end normalt.

Men selvom det ofte lyder, at danskerne drikker meget alkohol i forhold til vores europæiske naboer, så skal vi drikke langt mere end vi gør, for at opnå en europarekord. Faktisk ligger vi ifølge en opgørelse fra OECD under gennemsnittet, fortæller forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed Janne Tolstrup til DR2-programmet Detektor.

- Der er en hel masse lande, der drikker mere, end vi gør i Danmark. Det er lande som Østrig, Belgien, Luxemborg, Frankrig, Portugal og Tyskland. De drikker en hel del mere end os. Danskere ligger på omkring 9,4 liter om året. Det svarer til 11-12 genstande i gennemsnit om ugen. Der er også nogen, der drikker mindre end os. Det er lande som Norge, Sverige og Island.

Danskerne drikker mindre end gennemsnittet i Europa

VIDEO: Having No Idea How To Drink Responsibly | Very British Problems | Absolute Jokes
Absolute Jokes

Opgørelsen fra OECD er baseret på tal fra 2012 og viser, hvor mange liter alkohol, der bliver solgt per 1000 indbygger over 15 år. Der er dog visse usikkerheder ved at sammenligne alkoholforbruget på baggrund af den solgte mængde. Blandt andet fordi danskerne køber en del af deres alkohol i udlandet, fortæller Janne Tolstrup.

- I Danmark regner man dog med, at det, der bliver købt af turister, går sådan cirka lige op med det, som vi henter i udlandet, siger hun og tilføjer, at forbruget langt fra er ligelidt fordelt mellem danskerne.

- Vi siger sådan lidt populært, at det er en 10-20 procent af befolkningen, som drikker 70-80 procent af alt det alkohol, der bliver drukket. Så der er mange, der har et let til moderat forbrug. Og så er der nogen, som drikker rigtig meget, som altså ligger og trækker gennemsnittet op, siger hun.

Få danskere der aldrig drikker alkohol

VIDEO: Hvorfor drikker danskerne så meget?
P3 Essensen

Der er dog et sted, hvor voksne danskere har europa- rekord i alkohol, og det er når man ser på andelen af danskere, der drikker alkohol.

- I Danmark er der omkring fem procent af de voksne danskere, som slet ikke drikker alkohol og den andel er altså noget større i andre europæiske lande. Også lande hvor der bliver drukket gennemsnitligt meget mere, end vi gør, siger Janne Tolstrup.

I forhold til andre europæiske lande, er det altså en sjældenhed at støde på en voksen dansker, som ikke drikker alkohol.

15-16årige danskere har Europarekord

VIDEO: Alkohol: Skal aldersgrænsen hæves?
P3 Essensen

Ser man alene på på de unges alkoholforbrug ryger Danmark også i top. Det viser den såkaldte ESPAD-spørgeundersøgelse af de 15-16-åriges alkoholvaner, der laves hvert fjerde år i 35 europæiske lande. Og i den seneste fra 2015 ligger de danske unge faktisk øverst på flere af de parametre, man måler på.

Undersøgelsen viser nemlig, at når man spørger de unge, hvor mange af dem, der har prøvet at drikke alkohol, så svarer 92 procent af danskerne "ja". Gennemsnittet for de andre europæiske lande ligger på 80 procent.

Hvis man spørger, hvor mange, der har drukket alkohol inden for de seneste 30 dage, så ligger de danske 15-16-årige øverst på listen, med 72 procent. Og de danske unge topper også listen, når man spørger dem, om de har været fulde i løbet af den sidste måned.

Usikkerheder ved at spørge de unge selv

VIDEO: Derfor drikker russerne mindre vodka
P3 Essensen

Der er dog visse usikkerheder forbundet med undersøgelsen, når man baserer den på de unges egne svar, fortæller Janne Tolstrup. Det er nemlig forskel i alkoholkulturen på tværs af landene, hvilket kan påvirke de unges svar.

- I lande, hvor det ikke er acceptabelt, at unge drikker, der kunne man godt forestille sig, at de unge ikke svarer helt så ærligt, men måske fortæller lidt mindre, end det de rent faktisk drikker. Her i Danmark, hvor vi har en rimelig liberal alkoholkultur blandt de unge, kan man forestille sig, at de er ærlige, og at de måske også har en lille tendens til at overrapportere.

Janne Tolstrup vurderer dog ikke, at det har den store betydning for, hvordan danske unge placerer sig i undersøgelsen:

- Den høje placering, Danmark har, der tyder alt hvad vi ved om unges alkoholvaner på, at det er retvisende, at vi ligger der, hvor vi gør, siger hun.

Se mere om faktatjekket i Detektor.

Sources


Article information

Author: Mike Frye

Last Updated: 1703376603

Views: 969

Rating: 4.9 / 5 (106 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mike Frye

Birthday: 1912-01-06

Address: 502 Gonzalez Fields, Mullinsborough, OH 49301

Phone: +3908625645175990

Job: Radio DJ

Hobby: Fishing, Singing, Puzzle Solving, Magic Tricks, DIY Electronics, Sculpting, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Mike Frye, I am a transparent, vibrant, radiant, fearless, important, Adventurous, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.