header banner
Default

De prijs van Bitcoin op 31 januari 2023 wordt bepaald door de computer


Het jaar 2022 was een zeer teleurstellend jaar voor Bitcoin, aangezien de koers met meer dan 70% is gedaald ten opzichte van zijn ATH van bijna 69.000 dollar in november 2021. De grootste cryptomunt heeft veel last van problematische macro-economische factoren en de gevolgen van de ineenstorting van de FTX-exchange.

Algoritmische voorspellingen

Wat we van het jaar 2023 kunnen verwachten is volgens analisten lastig te voorspellen. Maar wellicht is er een manier. Er zijn namelijk computers die met algoritmes de prijs van de Bitcoin proberen te voorspellen. Maar ook deze computers voorspellen geen rooskleurig beeld.

De computers van de website PricePrediction voorspellen dat Bitcoin waarschijnlijk verdere correctie zal ondergaan om op 31 januari 2023 om te worden verhandeld tegen $15.532. De prijsvoorspelling vertegenwoordigt een prijsdaling van ongeveer 7% ten opzichte van de huidige prijs.

Voor degenen die willen weten hoe deze computers een Bitcoin prijsvoorspelling doen: De voorspelling houdt rekening met vverschillende technische indicatoren, zoals de Bollinger Bands (BB), voortschrijdende gemiddelden (MA), voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD), relatieve sterkte-index (RSI) en meer.

Ook crypto analisten wagen zich aan een voorspelling

Na een turbulent 2022 hebben handelaren in de cryptocurrency-industrie verschillende meningen gegeven over de vooruitzichten in het nieuwe jaar.

David Kemmerer, de CEO van CoinLedger, gelooft dat Bitcoin waarschijnlijk verder zal corrigeren in de eerste helft van 2023, in de verwachting dat de gevolgen van de FTX-instorting zich verder zal verspreiden.

Stefan Ristic, een cryptominer die BitcoinMiningSoftware.com runt, suggereerde dat Bitcoin een depressief 2023 zal hebben. Hij wees er echter op dat de aanstaande halving in 2024 een cruciale katalysator zal zijn voor een bull run in 2025.

Interessant is dat Aurelien Ohayon, CEO van strategiedienstenplatform XOR, suggereerde dat Bitcoin in 2023 een bull-run zou kunnen ondergaan. In zijn analyse heeft de eerste crypto historisch gezien na vier jaar een bull-run meegemaakt, en de bearmarkt duurt meestal ongeveer een jaar.

Volgens de gerenommeerde crypto analist Vince Prince, zou Bitcoin in 2026 mogelijk $1,8 miljoen kunnen bereiken als het de ‘Merry Christmas Cycle’ volgt. Volgens die cyclus heeft Bitcoin de afgelopen drie jaar tijdens Kerstmis historische hoogtepunten bereikt en de trend werd herhaald in 2022 ondanks de bearmarkt.

Sources


Article information

Author: Monique Sweeney

Last Updated: 1699645922

Views: 1270

Rating: 4.2 / 5 (61 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Monique Sweeney

Birthday: 1939-10-10

Address: 27433 Hill Throughway, New Sabrina, CT 40836

Phone: +4174571204420833

Job: Article Writer

Hobby: Baking, Skateboarding, Basketball, Painting, Chess, Motorcycling, Raspberry Pi

Introduction: My name is Monique Sweeney, I am a brilliant, talented, audacious, priceless, steadfast, rich, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.